Д-р Виктория Мандова

Специалист

Образование

Езикова гимназия- Пловдив с профил на английски език;

Магистър по дентална медицина, Медицински университет-Пловдив, Факултет по дентална медицина.

Квалификация

Д-р Виктория Мандова участва активно в научни изследвания, свързани с укрепване на здравето и профилактика на денталните заболявания. Д-р Мандова е отдадена на страстта си преподаването, заемайки академична длъжност,  свързана с денталното обучение. Тя повишава професионалната си квалификация със специализация по Обществено дентално здраве, като работи за повишаване на научната си степен като изследовател за бъдеща докторантура. Нейните области на интерес включват подобряване на здравето на устната кухина чрез превенция и здравна политика. Д-р Мандова си сътрудничи със специалисти по епидемиология и статистика от Факултета по обществено здраве в различни изследвания на рисковите фактори. Тя работи усилено в областта на лечението на пациенти с нарушения в коагулацията.

Д-р Виктория Мандова и д-р Дакай живеят и практикуват в центъра на града на най-стария град в Европа, Пловдив. Те ще се радват да ви посрещнат във Victoria Dental и да ви консултират за създаване на мечтаната усмивка!

Членство

EUPHA

Български зъболекарски съюз

Съюз на учените в България

Българско научно дружество по обществено здраве